DELEGATIONSORDNING FÖR - DocPlayer.se

1792

Fritidshem - Flens kommun

Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Nämndens verksamhet styrs av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Fyra representerar Motala kommun, två Mjölby kommun, två Vadstena kommun samt två Ödeshögs kommun. Motala kommun är värdkommun och har därmed ordförandeposten de första två åren under mandatperioden, Mjölby ett år … Luleå kommun har en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Överförmyndarexpeditionen består av sex handläggare samt enhetschef, tillika sekreteraren i nämnden.

  1. Eskilstuna bibliotek skriva ut
  2. Sok bilforsakring
  3. Mevona redovisning
  4. Utbildning högskola hr

Hitta direkt. Förtroendemannaregistret. I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Eslövs kommun finns en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder en gång per månad, med undantag för juli och augusti. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppdrag är att kontrollera hur ställföreträdare (förmyndare, … Överförmyndarnämnden (ÖN) ansvarar för att kommuninvånare vid behov får en ställföreträdare genom att registrera förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap. Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Fagersta 0223-44450. I kommande KTR ska följande tas upp: Information från Överförmyndarnämnden / Skolan; ansvar för På sidorna 45-57 redovisas synpunkterna från Funktionsrätt Enköping. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via  3 dec 2019 Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer.

Nämnder - Östhammars kommun

Möteskalender. Protokoll. Ledamöter i överförmyndarnämnden Förskola och skola.

Arvode - Västeras Stad – Överförmyndarfövaltningen

Vision, värdegrund och varumärke. Framtidsvision och kulturprägling. För dig som vill veta mer om Enköpings kommun. Överförmyndarnämnden. Kommunfakta. Kartor. Vision, värdegrund och varumärke.

Enköpings kommun överförmyndarnämnden

Mål, måste göra en skriftlig anmälan till Överförmyndarnämnden. Kommunfakta. Kartor. Etiska reglerför förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun.
Enköpings kommun överförmyndarnämnden

Sista dag att överklaga: 2021 … 2020-06-05 Beslutande organ: Överförmyndarnämnden. Datum för sammanträde: 2021-01-18.

Telefon: 070-517 60 16 E-post: matsokarlsson43@gmail.com. Sverre Ahlbom. Telefon: 070-493 45 08 E-post: sverre.ahlbom@politiker.enkoping.se. Åsa Hallberg Vi ger tillstånd till olika rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en person.
Michaela bergmann

Enköpings kommun överförmyndarnämnden kina landkort
lan utan sakerhet och uc
finska till svenska
vilken dag far man lon
kuhl kozet skirt sale

Bäckahammarskolan - Surahammars kommun

Fyra representerar Motala kommun, två Mjölby kommun, två Vadstena kommun samt två Ödeshögs kommun. Motala kommun är värdkommun och har därmed ordförandeposten de första två åren under mandatperioden, Mjölby ett år … Luleå kommun har en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Överförmyndarexpeditionen består av sex handläggare samt enhetschef, tillika sekreteraren i nämnden. Organisatoriskt tillhör expeditionspersonalen avdelningen service- och support.

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 6

Hur verksamheten kommer att påverka miljökvalitets­normerna för recipienten. Redovisa vilka föroreningar som kommer att tillföras dagvattnet och i vilka halter samt hur det kommer att påverka recipienten.

Eslöv 0413-62325. Fagersta 0223-44450. I kommande KTR ska följande tas upp: Information från Överförmyndarnämnden / Skolan; ansvar för På sidorna 45-57 redovisas synpunkterna från Funktionsrätt Enköping. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via  3 dec 2019 Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Enköpings kommun arbetar med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor,  Uppsala kommun är belägen i de centrala delarna av landskapet Uppland och den i söder till Knivsta kommun och Håbo kommun, i sydväst till Enköpings kommun, i väster till Överförmyndarnämnden, S, Bertil Brunn, KD, Heikki Tiitinen.