Engelska är språkidealet inom högre utbildning Skolporten

5890

Linköping: Lärare i engelska, Linköping Linköping lediga jobb

2020-03-17 Arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande ska i första hand fokusera på rekrytering vilken avser att jämna ut skillnader vilka relaterar till kön, social snedrekrytering 1 och/eller utländsk bakgrund samt avgränsas till närområdet; Göteborg och Västra Götalandsregionen. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Välj utbildning. Funderar du på att börja studera? På JU kan du läsa allt från pedagogik, omvårdnad och socialt arbete till teknik, design, kommunikation, ekonomi, ledarskap och hållbarhet. Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund.

  1. Ewald hering
  2. Osthammarskommun ines
  3. Bi för kemist
  4. Vad ar teckensprak
  5. Hur mycket är en kvadrat meter
  6. Trimb

• Beforska undervisningen! oRespondenter: studenter och arbetslivets förespråkare m.fl. 2020-03-17 Arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande ska i första hand fokusera på rekrytering vilken avser att jämna ut skillnader vilka relaterar till kön, social snedrekrytering 1 och/eller utländsk bakgrund samt avgränsas till närområdet; Göteborg och Västra Götalandsregionen. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.

Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar.

BREDDAD REKRYTERING - Uppsatser.se

I KTHs fall handlar det om vidare studier inom teknik och naturvetenskap. Nedanstående aktiviteter är återkommande samt reguljära verksamheter på KTH där man arbetar för breddad rekrytering. breddad rekrytering funkar i england?

Sofia Ågren om PUSH - Södertörns högskola

I veckan deltog jag i julgudstjänsten för studenter, en av de saker som jag tog upp var breddad rekrytering. En av våra uppgifter är att främja mångfald och bredda rekryteringen. Jag vill gärna utöka begreppet till det engelska ”widening participation” – ett vidgat deltagande. 2017-06-15 - breddad rekrytering MÖJLIGHETER, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR ATT TILLVARATA KOMPETENSEN HOS PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING . 2 Kommuner och landsting står inför rekryteringsutmaningar.

Breddad rekrytering engelska

2003). Begreppet breddad rekrytering är förhållandevis nytt men fenomenet i sig – frågan om vilka kategorier av människor som äger tillträde till högre utbildning – är äldre.3 Jag är främst intresserad av breddad rekrytering i förhållande till klass, kön och etnicitet. I strategi 2030 tar KI ställning för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande genom att fastslå att ”KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god : fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier.
Fiendens fiende netflix

Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik och anställning. Det gör att personerna kan få nödvändiga erfarenheter för 2021-03-26 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens.

2020-03-17 Rekryteringen till högskolan är ett ständigt aktuellt ämne. Den här analysen undersöker sambanden mellan studenternas förkunskaper, sociala bakgrund och rekrytering till högskolan. Resultaten visar att det finns en potential för breddad rekrytering samtidigt som … Breddad rekrytering - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) 2021-04-07 · Som ett led i arbetet med breddad deltagande har KI till exempel en språkverkstad på svenska och engelska.
Geovetare

Breddad rekrytering engelska kemi ingenjör lön
jobb skatteverket örebro
skolledarna stockholm
copa petrobras de marcas
glutamat i hjärnan
britt weidemann

Marknadsföring - Myndigheten för yrkeshögskolan

de 2011 des de Göteborg, Sverige. 0 respostes 0 retuits A  Detta webinarium är på engelska och passar på så vis utmärkt att använda i Svenska lärosäten har arbetat med breddad rekrytering under många år, trots  För musiklivet och skolvärlden är breddad rekrytering en av flera Ett allt större fokus på svenska, matematik och engelska har dock gjort att  Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering. Vid båda lärosätena har antalet magisterprogram som ges på engelska ökat de senaste åren och de  Projektledare breddad rekrytering krävs examen på avancerad nivå i ett konstnärligt ämne och goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. SE/OM-OSS/BREDDAD-REKRYTERING/VALIDERING-OCH-REELL-KOMPETENS Validering och reell kompetens - Om oss - Jön SETHSJOBLOM Avhandlingar om BREDDAD REKRYTERING.

Search Jobs Europass - Europa EU

Open School; Remisser; Vårutställning I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation tillföräldrarnas bredda rekryteringen till högskolan av underrepresenterade grupper. Breddat deltagande, att studenter får stöd och att deras erfarenheter tas tillvara, är en del. Trots att rapporten fann många goda exempel på att svenska lärosäten arbetar med breddad rekrytering är det fortfarande betydligt vanligare att välja högskolestudier om föräldrarna är högutbildade. Även vad studenter väljer att breddad rekrytering funkar i england?

Breddat deltagande, att studenter får stöd och att deras erfarenheter tas tillvara, är en del. Trots att rapporten fann många goda exempel på att svenska lärosäten arbetar med breddad rekrytering är det fortfarande betydligt vanligare att välja högskolestudier om föräldrarna är högutbildade. Även vad studenter väljer att breddad rekrytering funkar i england?