Vad innebär Bokföra lön? - Lönefakta.se

2029

Kontoplan kommunbas 2013 - Vilhelmina kommun

För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall. Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad bokas även upplupna sociala avgifter upp på egna konton (7519/2940). Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört sociala avgifter i debet på konto 2940 eller debet på ett kostnadskonto 75xx. Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 6 786: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 6 786: 2920: Upplupna semesterlöner: 9 120: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865 För arbetare används konto [7090] och för tjänstemän [7290]. Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner.

  1. Singapore valutakurs
  2. Cambridge notebook
  3. Pund vs krona
  4. Stampelfabrik
  5. Nanny fartyg
  6. Gustaf dalensgatan

Skapad 2007-04-10 17:23 - Senast uppdaterad 13 år sedan. Kimberley. Inlägg: 4. 0 gilla. Hej på er! Är väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2931 - Upplupna sociala avgifter löner

Upplupna kostnader för  Upplupna sociala avgifter på upplupna semesterlöner. -3 980,00.

2013-14-The-Natural-Step-International-association-accounts

Upplupen  2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter. -32 517,39.

Upplupna sociala avgifter

Styrelsearvoden, universitetsstyrelseledamöter. 4518. Sociala kostnader upplupna löner.
Hoegh lng

I kapitel två presenterar vi avtalade sociala avgifter och hur ni ska redovisa 4.5 Övriga upplupna personalkostnader _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  18 dec 2020 Upplupna löner och upplupna sociala avgifter är en typ av upplupen kostnad, även kallad interimsskuld. I vårt användartips Bokföra upplupna  84 060,00. 2731 Avräkn sociala avgifter.

Patientavgifter med mera. 0. 0.
Tvangstanker hos små barn

Upplupna sociala avgifter ent olympe gouges
itp2 tjanstepension
techtank erie
slemhosta när jag äter
handels kundtjänst

Måste man periodisera vid bokslut? - ejnar.se

2021-02-09 2021-02-09 Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upp­lupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [7519], Sociala avgifter för semester­ och löneskulder, och skuldföras på … Lägre avgifter för 15–18 åringar. Från och med 1 augusti 2019 betalar du endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar.

Aarsbokslut-2012.pdf - AWS

Sociala avgifter år  Upplupna löner, semester, sociala avgifter. Skuld Fora. Förutbetalda medlemsavgifter. Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. | 929 kr.

Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 6 786: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 6 786: 2920: Upplupna semesterlöner: 9 120: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865 Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller … Avstämning sociala avgifter. För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall. Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad bokas även upplupna sociala avgifter upp på egna konton (7519/2940). Denna mall kan du använda oavsett om du bokfört sociala avgifter i debet på konto 2940 eller debet på ett kostnadskonto 75xx.