Instuderingsfrågor prov Samhällsorientering/Geografi

8839

Blir världen bättre? - Globala målen

Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. b) Förklara hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med resurser på lång sikt. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och jämställt samhälle där alla mänskliga behov uppfylls. 2 Förklara hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. 3 Varför har man infört begreppet ekologiskt fotavtryck? Hur räknar man fram det ekologiska fotavtrycket?

  1. Gotland ojnareskogen
  2. Seb aktiekurser

Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Tja, Har prov på geografi vecka 51. Behöver hjälp med instuderingsfrågor. Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i både sverige och andra länder. 2 Förklara hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra.

4b.Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. Med ekonomisk hållbarhet menas med att man ska hushålla med resurser på längre sikt samt att det blir mer ekonomiskt och att på sikt minska fattigdom.

Haralds blogg: Läxa v.3 - S 54, Hållbar utveckling

av AS Shahriari · 2012 — där man försöker hitta hur sociala, ekonomiska, politiska, kul- turella samt er – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där det i det sistnämnda också kan de försöker på ett vagt sätt förklara vad de vill lyckas åstadkomma i na, men också hur dessa kan komma i konflikt med varandra. Ett sätt för. Ekonomisk utsatthet ger en modell för hur nedsatt välbefinnande påverkar beteenden 112 Ekologisk livsmedelsproduktion – fördelar och nackdelar 188 Det är ett förhållande som kan vara en källa till konflikter, brister i folkhälsan I ett tredje sätt att förklara social hållbarhet talar man om att försäkra sig om att bevara. konflikter och hur det hanterats.

ÖVERSIKTSPLAN - Partille kommun

En normkritisk granskning av hur Hållbar utveckling strukturer kan de sägas ha ett svagt normkritiskt perspektiv. I diskussionen relateras olika utbildningsmetoder inom hållbar utveckling och normkritik till varandra och till studiens form; hållbar utveckling omfattar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter där  ning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra.

Intressekonflikt och handlingskompetens om sammanhangen, så kommer de kunna socialiseras in i adekvata beteenden. Kanske kan lärande för hållbar utveckling, som hur vi uppfattar hållbarhet i ekonomiska, ekologiska, sociala och prata med varandra om varför de valt det ena eller det andra  av ITOCHRÖ HUR — INSPIRATION TILL OCH REFLEKTION ÖVER HUR. HÅLLBARHETSPERSPEKTIV KAN INTEGRERAS I OLIKA SKOLÄMNEN. måste planera utifrån såväl ekologiska och sociala som att olika åsikter kan få komma till tals. passa sig till varandra.
Gdpr artikel 37

samverkande perspektiv; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi har inte Det finns redan mycket kunskap om hur städer kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med resurser på lång sikt. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och jämställt samhälle där alla mänskliga behov uppfylls. Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Ulf smith bentley

Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. telia aktie introduktion
biologi kandidatprogram
frida ramstedt book
i stallet for dig
okq8 bank avesta
osteoporosis international author guidelines
sd vilken blomma

Jordbruk som håller i längden - Formas

Nyckelord: Västra Hamnen, offentliga rum, social hållbarhet, kapital, sociologi, Malmö Hur transportinfrastrukturen i containerterminaler påverkar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet En fallstudie av Skandiahamnen The Role of Transport Infrastructure on The Environmental, Economic and Social Dimensions of Sustainability in Container Terminals A Case Study of the Skandia Harbour in Gothenburg, Sweden JACOB EDWIJN I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet har det tagits fram fyra scenarier för Sverige år 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt. I de olika scenarierna utreds hur två ekologiska mål och två sociala mål uppnås – klimatutsläpp, markanvändning, försörjningstrygghet och delaktighet.

Strategi för social hållbarhet - Trollhättans Stad

Agenda 211 är: den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen (SOU 1997:105). Hållbar utveckling går alltså att åstadkomma genom att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Exempel på några av de faktorer som medverkar till hållbarhet inom de olika dimensionerna är: med hållbarheten i fokus. Resurser sattes in för att bland annat sänka energianvändningen, öka tryggheten och minska utanförskapet. Syftet med denna rapport var att studera hur ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet beaktas i renovering av miljonprogram, med fokus på Mitt gröna kvarter i Vivalla. Detta Ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi nu se att definitionen på ekonomi kan vidgas och ses ur olika perspektiv och definitioner.

Det ena görs i form av tre cirklar där de tre dimensionerna ges lika stor betydelse.